Khởi động từ Chint 3P NXC

– Aptomat NXM-400S thuộc loại Aptomat NXM

– Dòng cắt Icu=Ics (kA): 50KA

– Điện áp (V) : AC 400/415V 50/60 Hz

– Dòng đinh mức (A) : 315,350,400A