ES03+ Thiết Bị Điều Khiển, Giám Sát 3 Cổng Độc Lập Bằng APP SmartPhone, 1 Bơm 3 Van Từ (Liên hệ để có giá tốt)

1,190,000 

Tự động bật tắt bơm, hẹn giờ bằng điện thoại

3 cổng độc lập điều khiển 3 thiết bị khác nhau

Sử dụng App trên Smartphone

Có thời gian biểu, hẹn giờ theo ngày

Bảo mật cao, phân quyền điều khiển