ES03-Thiết Bị Điều Khiển Thiết Bị Bằng Điện Thoại 3 Cổng Độc Lập, 1 Bơm 3 van Từ (Liên hệ để có giá tốt)

950,000 

Bật tắt được nhiều thiết bị cùng một lúc nhiều chế độ.

Không cần đến WIFI hay 4G,ở đâu có song ở đó điều khiển được.

Ứng dụng bảo vệ điều khiển máy bơm hay điều khiển van từ.