EV04-Thiết Bị Điều Khiển, Giám Sát Áp Suất và Công Tắc Dòng Chảy 1 Bơm 4 Van Từ Qua SIM Bằng APP SmartPhone (Liên hệ để có giá tốt)

1,590,000 

Điều khiển 4 khu vực độc lập

Tích hợp cảm biến cạn nước, áp suất

Khả năng mở rộng lên12 khu vực tưới

Điều khiển tự động qua điện thoại

Có giao diện App Smartphone dễ dùng