Thiết Bị Báo Động Mất Oxy và Có Oxy

348,000 

Báo động mất và có Oxy cho các hồ nuôi cá cảnh, hồ thủy sinh, hòn non bộ. Báo động mất oxy cho các trại nuôi tôm giống, cá giống, trại thủy sản khác,…
Báo động mất oxy cho các thiết bị ý tế cần cung cấp oxy liên tục.