Thiết Bị Báo Động Mất Pha và Có Pha

398,000 

Báo động mất và có Pha cho các trại thủy sản, trại chăn nuôi, các nhà xưởng, các máy móc cần bảo vệ khi mất và có Pha đột ngột để bảo vệ động cơ máy móc tức thời, các ứng dụng về điện 3 pha.