Thiết Bị Báo Động Mất và Có Oxy Điện

418,000 

Báo động mất và có Oxy Điên cho các hồ nuôi cá cảnh, hồ thủy sinh, hòn non bộ. Báo động mất Điện cho các trại nuôi tôm giống, cá giống, trại thủy sản khác, trại chăn nuôi, các nhà xưởng, các máy móc cần bảo vệ khi mất và có điện đột ngột, các ứng dụng về điện 1 pha.